<div align="center"> <h1>Klasyfikacja gleb i usługi geodezyjne</h1> <h3>Strona klasyfikatora gleb Małgorzaty Zawilińskiej-Stępień. Uprawnienia na województwa zachodniopomorskie, pomorskie i wielkopolskie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://klasyfikacja.krzynio.net" rel="nofollow">klasyfikacja.krzynio.net</a></p> </div>